InvestSmart® @ Bengkel Pengurusan Kewangan

InvestSmart® @ Bengkel Pengurusan Kewangan

Tarikh: 24 Ogos 2019
Tempat: Dewan BK17 Kolej Poly-Tech Mara (KPTM), Lembah Sireh, Kota Bharu, Kelantan

Objektif Kursus

  1. Mewujudkan Kesedaran – Mewujudkan kesedaran terhadap kepentingan pengurusan kewangan peribadi yang berhemah;
  2. Meningkatkan Pengetahuan – Meningkatkan pengetahuan mengenai aspek-aspek perancangan
  3. Menguasai Kemahiran – Membolehkan peserta menguasai kemahiran menggunakan kaedah pengurusan kewangan peribadi supaya lebih teratur
InvestSmart