InvestSmart® @ Bengkel Pengurusan Kewangan

InvestSmart® @ Bengkel Pengurusan Kewangan

Tarikh: 2 November 2019
Tempat: Dewan Sri Mutiara, Level 3, Menara Hasil, PJ Trade Centre

Objektif Kursus

  1. Mewujudkan Kesedaran – Mewujudkan kesedaran terhadap kepentingan pengurusan kewangan peribadi yang berhemah;
  2. Meningkatkan Pengetahuan – Meningkatkan pengetahuan mengenai aspek-aspek perancangan
  3. Menguasai Kemahiran – Membolehkan peserta menguasai kemahiran menggunakan kaedah pengurusan kewangan peribadi supaya lebih teratur
InvestSmart